OSNOVNI

Logo

Na Scratch kursu polaznici izrađuju

 • Interaktivne animacije i igrice sa slikom, crtanjem i zvukom.
 • Interaktivne aplikacije sa unosom i obradom podataka, na primer kvizovi, itd.
 • Jednostavne video igre sa vođenjem likova putem miša ili tastature, izbegavanjem prepreka, sakupljanjem poena, prelaženjem nivoa;
 • Samostalni završni rad po sospstvenoj ideji polaznika, uz mentorski rad sa edukatorima i demonstraciju na ceremoniji dodele diploma;

Trajanje kursa

Kurs traje 10 termina po 90 minuta (za mlađe grupe 3 x 30min sa pauzama, za starije grupe 2 x 45min)
Termini se održavaju jednom nedeljno u isto vreme.
Ukupno trajanje kursa je 3 meseca.

U toku Scratch kursa polaznici se upoznaju sa sledećim principima kompjuterske nauke:

 • Algoritmi
 • Ponavljanja i petlje
 • Programiranje vođeno događajima, uslovna logika
 • Promenljive
 • Procedure i generalizacija
 • Kloniranje i modularnost
 • Korisnički unos podataka
 • Korisnički interfejs za upravljanje programom
 • Animacija
 • Pozicioniranje u prostoru putem x-y koordinatnog sistema
 • Remiksovanje postojećih Scratch projekata
 • Projektni zahtev, dizajn i razvoj softvera
 • Uklanjanje grešaka u programu (debagovanje)

Utisci roditelja

"Luka je satima igrao igrice na tabletu. Studio Petlja je omogućio da sada uz igru uči programiranje. Tate više ne žele da im deca budu fudbaleri već programeri 🙂 "
Closeup of happy smiling guy looking at camera isolated on white background
Ivan Ivanić
Lukin tata
"Ovakva školica je odlična ideja! Jedva sam čekala priliku da moja Lena počne da razvija svoje veštine na kvalitetan način. Preporučujem svima da upišu svoju decu."
facewoman
Anita Simić
Lenina mama
 • STUDIO PETLJA - školica programiranja za decu od 8-14 godina
 • Makedonska 11, 23000 Zrenjanin
 • 063 692 454
Zatvori